KONKURS: ZRÓB RELACJĘ Z FESTIWALU I WYGRAJ GITARĘ!

Regulamin konkursu ZRÓB RELACJĘ Z FESTIWALU I WYGRAJ GITARĘ!

 1. Organizatorem Konkursu promocyjnego ZRÓB RELACJĘ Z FESTIWALU I WYGRAJ GITARĘ! , zwanego dalej Konkursem jest firma Arto-Music&Media z siedzibą w Warszawie.
 2. Miejsce organizacji Konkursu:
  Konkurs zostanie zorganizowany na terenie całej Polski, na stronie https://www.facebook.com/cieszanowrockfestival/
 1. Czas przyjmowania zgłoszeń:
  Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od 16  sierpnia do 19 sierpnia godziny 18:00.
 1. Uczestnicy Konkursu:
  Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu:
  Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach urządzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników do dnia 22 lipca 2018 podlegają ochronie zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 roku oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) a od dnia 7 czerwca 2018 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest firma Arto-Music&Media z siedzibą w Warszawie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 1. Zasady udziału w Konkursie:
  Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać relację video z festiwalu Cieszanów Rock Festiwal 2018 (16-19 sierpnia 2018) za pomocą aplikacji messenger lub poprzez publikację postu na oficjalnym wydarzeniu fb Cieszanów Rock Festiwal z hasłem #konkurscrf

  Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące komentarza zgłoszonego przez niego do Konkursu. Zgłoszony przez Uczestnika komentarz do Konkursu powinien być wolny od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe. Organizator ma prawo usunąć relacje przesyłane przez Uczestników Konkursu, które są wulgarne, obraźliwe lub naruszają dobre imię osób trzecich, Organizatora Konkursu, inne podmioty lub osoby fizyczne. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden komentarz.

 1. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu:
  Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu: Komisja Konkursowa 19.08.2018 r. o godzinie 19:00 spośród nadesłanych prawidłowych zgłoszeń konkursowych wyłoni Laureatów Konkursu. Twórca najlepszej relacji z Cieszanów Rock Festiwal 2018 otrzyma nagrodę.
 2. Nagrody w Konkursie:
  Zwycięzcy otrzyma gitarę elektryczną Fender Squier Bullet Stratocaster ufundowaną przez markę Monster.
  Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy na Scenie głównej festiwalu lub przesłana pocztą na wskazany adres.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu
  Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej, poprzez informację, która zostanie przekazana na Scenie Głównej, na profilu festiwalu  https://www.facebook.com/cieszanowrockfestival/ dn. 19.08.2018 19:00 Dodatkowo Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem aplikacji Messenger.
 1. Postanowienia końcowe: Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www.cieszanowrockfestiwal.pl. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

 

 

 

KUP BILET
Pole namiotowe
Karnety
BILET JEDNODNIOWY 16.08
BILET JEDNODNIOWY 17.08
Share This
free newsletter templates powered by FreshMail
 

Nasz newsletter

free newsletter templates powered by FreshMail
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

free newsletter templates powered by FreshMail
 

Nasz Newsletter

Chcę zapisać się do newslettera, a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach od Cieszanów Rock Festiwal ( w każdym momencie możesz się wypisać z naszej listy)

free newsletter templates powered by FreshMail