Przegląd Kapel

 

 REGULAMIN PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2018

 

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL – to przegląd polskich zespołów rockowych organizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. W ramach Przeglądu zostanie zorganizowany ogólnopolski konkurs na Scenie Alternatywnej w amfiteatrze.

Finaliści konkursu Przeglądu zostaną wyłonieni podczas jednoetapowych eliminacji (finał podczas festiwalu).

Finał konkursu Przeglądu odbędzie się w dniach 17 i 18 sierpnia 2018 r. w amfiteatrze Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie w godzinach ustalonych przez Organizatora.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału w Przeglądzie dopuszczone zostaną zespoły wykonujące muzykę rockową z jej odmianami, opartą na repertuarze własnym (minimum 50% repertuaru musi być twórczością własną zespołu).
 2. Program prezentowany przez uczestników jest dowolny.
 3. Niedopuszczalny jest akompaniament w formie półplaybacków.
 4. Podczas występu nie może być stosowany playback. Ograniczenie to nie dotyczy stosowania sampli i loopów.
 5. Zgłoszenia i materiały demo (w postaci płyty z nagranymi utworami w formacie mp3 lub audio oraz historią i składem zespołu) przyjmowane będą w terminie do 20.04.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia tj. formularz zgłoszeniowy oraz materiał muzyczny demo prosimy przesłać najlepiej listem poleconym na adres:
  Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów
 6. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony: www.cieszanowrockfestiwal.pl.
 7. Materiał demo powinien zawierać minimum 3 utwory (co najmniej 8 minut muzyki), przy czym co najmniej 2 utwory powinny być oryginalnym dziełem zgłaszanego wykonawcy.
 8. Materiały demo mogą być wykorzystywane w postaci mp3 na stronie internetowej www.cieszanowrockfestiwal.pl.
 9. Nadesłane materiały nie będą zwracane.
 10. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.
 11. O ile organizatorzy nie postanowią inaczej, występ wykonawcy podczas finału Przeglądu powinien trwać od 15 min. do 20 min.
 12. Każdy z uczestników musi wyrazić pisemną zgodę na:
  • wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Przeglądu,
  • rejestrację audio i video koncertu,
  • zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych organizatora.
 13. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym wykonawcom aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz oświetlenie estradowe. Pozostały sprzęt wykonawcy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
 14. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia, zostaną wykluczeni z Przeglądu.
 15. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
 16. Przegląd i jego uczestnicy reklamowani będą za pomocą plakatów oraz informacji publikowanych w prasie, radio, Internecie.
 17. Za występ w ramach Przeglądu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem.
 18. Koncerty finałowe oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu jury. Jury powołane jest przez organizatora, ocenia poziom artystyczny utworów, umiejętności muzyczne, sposób prezentacji utworów oraz szybkość w instalacji instrumentów i przygotowania się do koncertu.
 19. Zespoły zakwalifikowane do finału Przeglądu oraz zespoły znajdujące się na tzw. liście rezerwowej zostaną poinformowane drogą e-mail lub telefonicznie. Termin ogłoszenia listy zespołów zakwalifikowanych do finałów i zespołów z tzw. listy rezerwowej upływa w dniu 10.05.2018 r. Każdy z zespołów zakwalifikowanych do finału Przeglądu zobowiązany jest potwierdzić oficjalnie swój udział w koncercie finałowym podczas Cieszanów Rock Festiwal w formie informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: tomrog.pl@op.pl. w terminie do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu się do finału Przeglądu. W przypadku braku takiej informacji w ustalonym terminie, zespół ten traci możliwość udziału w finale Przeglądu na rzecz pierwszego zespołu z tzw. listy rezerwowej.
 20. Dla zwycięzców konkursu w ramach Przeglądu organizatorzy zapewniają występ na scenie głównej festiwalu podczas kolejnej jego edycji.

ZAPRASZAMY!!!

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA!

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA!Bulk email software by FreshMail
You have Successfully Subscribed!