FAQ

Najczęściej zadawane przez Was pytania dotyczące Cieszanów Rock Festiwal 2019
i odpowiedzi na nie

O której godzinie zaczynają się koncerty na scenie głównej w poszczególne dni festiwalu?
  • piątek 16 sierpnia od godz. 16.00 do 1.30

  • sobota 17 sierpnia od godz. 15.45 do 1.30

O której godzinie zaczynają się koncerty na scenie alternatywnej w amfiteatrze?
  • czwartek 15 sierpnia od godz. 16.00 do godz. 1.30

  • piątek 16 sierpnia i sobota 17 sierpnia od godz. 10.00 do godz. 15.00

Czy karnet na festiwal obowiązuje na dwa czy na trzy dni festiwalu?

Karnet obowiązuje na trzy dni festiwalu, tj. na koncerty na Scenie Alternatywnej w amfiteatrze (tylko w czwartek 15 sierpnia) oraz na koncerty na scenie głównej (od piątku 16 sierpnia do soboty 17 sierpnia włącznie). Jeżeli ktoś chce obejrzeć koncerty na Scenie Alternatywnej w amfiteatrze w piątek 16 sierpnia i sobotę 17 sierpnia (finały Przeglądu Zespołów w ramach CRF 2019), a nie mieszka na polu namiotowym, musi kupić karnet na pole namiotowe, który upoważnia do obejrzenia wszystkich koncertów na Scenie Alternatywnej od czwartku 15 sierpnia do soboty 17 sierpnia włącznie. Posiadacze karnetów na pole namiotowe mają bezpłatny wstęp na koncerty na Scenie Alternatywnej w amfiteatrze.

Czy osoby nocujące w szkolnym schronisku młodzieżowym, umiejscowionym w gimnazjum w Cieszanowie, mają wstęp na teren pola namiotowego, czy muszą kupić dodatkowy karnet na pole namiotowe?

Osoby nocujące w szkolnym schronisku młodzieżowym mają wstęp na teren pola namiotowego, bez konieczności zakupu karnetu na pole namiotowe.

Czy będzie możliwość zakupu biletów/karnetów na festiwal i pole namiotowe na miejscu?

Będzie możliwość zakupu biletów/karnetów na festiwal i pole namiotowe na miejscu w kasach festiwalowych od czwartku 15 sierpnia od godz. 8.00 do 24.00, w piątek 16 sierpnia od 7.00 do 1.00 w nocy, zaś w sobotę 17 sierpnia od godz. 7.00 do godz. 22.00. Karnety na festiwal i bilety jednodniowe będą jednak droższe niż w przedsprzedaży. Jedynie cena karnetu na pole namiotowe jest stała i wynosi 40 zł od osoby.

Gdzie posiadacze biletów/karnetów na festiwal i pole namiotowe zakupionych w sieci sprzedaży Bilety24.pl (zakup internetowy) lub zakupionych w stacjonarnych punktach sprzedaży organizatora mogą odebrać opaski uprawniające do wejścia na teren festiwalu/pola namiotowego?

Punkty zakładania opasek uprawniających do wejścia na teren festiwalu/pola namiotowego będą znajdowały się w kasach festiwalowych umiejscowionych niedaleko wejścia głównego na teren festiwalu.

Od kiedy do kiedy będzie czynne pole namiotowe?

Pole namiotowe będzie czynne od czwartku 15 sierpnia od godz. 8.00 do niedzieli 18 sierpnia do godz. 14.00. Karnet zakupiony na pole namiotowe jest ważny przez cały czas funkcjonowania pola namiotowego (czyli od czwartku do niedzieli).

Jaka będzie infrastruktura socjalna i sanitarna na terenie pola namiotowego?

Na terenie pola namiotowego w cenie karnetu będzie dostęp do toalet typu TOI-TOI oraz umywalek z zimną wodą. Prysznice i toalety stacjonarne będą odpłatne.

Czy dzieci mają bezpłatny wstęp na festiwal i teren pola namiotowego?

Dzieci do lat 10 włącznie mają bezpłatny wstęp na teren festiwalu i na teren pola namiotowego (tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych).

Czy na teren festiwalu i pole namiotowe można wprowadzać zwierzęta?

Na teren festiwalu oraz na pole namiotowe zabronione jest wprowadzanie zwierząt.

Czy w pobliżu festiwalu będą parkingi i czy będą one płatne?

W pobliżu festiwalu będą przygotowane parkingi płatne niestrzeżone (najwięcej obok pola namiotowego). opłaty za parkingi podamy już niebawem.

Czy osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mają bezpłatny wstęp na Cieszanów Rock Festiwal lub jakieś zniżki?

Zgodnie z regulaminem Cieszanów Rock Festiwal 2019 osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zobowiązani są do zakupu biletu/karnetu na Cieszanów Rock Festiwal bez zniżek.

Czy osoby niepełnoletnie mają wstęp na festiwal?
Osoby niepełnoletnie mają wstęp na festiwal tylko pod opieką osób dorosłych.
Gdzie i kiedy będzie można kupić koszulki Cieszanów Rock Festiwal?
Koszulki CRF z 10. edycji festiwalu będzie można kupić wyłącznie na oficjalnym stoisku festiwalowym prowadzonym przez firmę CARTON, umiejscowionym na terenie kąpieliska „Wędrowiec”, niedaleko sceny głównej festiwalu. Sprzedaż koszulek będzie prowadzona od piątku 16 sierpnia do soboty 17 sierpnia włącznie.
W jakich godzinach będzie czynne kąpielisko „Wędrowiec” w Cieszanowie

Kąpielisko „Wędrowiec” w Cieszanowie będzie czynne w czwartek 15 sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast od piątku 16 sierpnia do niedzieli 18 sierpnia włącznie w godzinach od 8.00 do 18.00.

Czy wstęp na kąpielisko będzie bezpłatny i dla wszystkich?

Wstęp na kąpielisko będzie bezpłatny i dla wszystkich w czwartek 15 sierpnia i niedzielę 18 sierpnia. Od piątku 16 sierpnia do soboty 17 sierpnia włącznie bezpłatny wstęp na kąpielisko będzie możliwy tylko dla posiadaczy biletów jednodniowych, karnetów trzydniowych na festiwal lub karnetów na pole namiotowe. Wejście na teren kąpieliska będzie odbywało się przez bramę techniczną, znajdującą się naprzeciw bloków mieszkalnych na osiedlu Nowe Sioło. Przy wejściu na teren kąpieliska będą sprawdzane opaski uprawniające do bezpłatnego wstępu na jego teren (odpowiednio – opaski karnet trzydniowy, opaski bilet jednodniowy, opaski karnet pole namiotowe). Osoby nie posiadające którejś z wymienionych opasek nie będą mogły wejść na teren kąpieliska.

You have Successfully Subscribed!

Share This